História

Jozef II. sa narodil 13. marca 1741 vo Viedni, kde aj zomrel 20. februára, v roku 1790. Bol od roku 1764 kráľom resp. od roku 1765 (čiže po otcovej smrti) cisárom Svätej rímskej ríše nemeckého národa, od roku 1765 bol aj spoluvládcom Márie Terézie v Rakúskej monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal samostatným vládcom Rakúskej monarchie, teda rakúskym arcivojvodom, uhorským a českým kráľom. Bol najstarším synom Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. V roku 1780 sa za českého ani uhorského kráľa nedal formálne korunovať ako jeho predchodcovia, aby nebol viazaný pri centralizácii monarchie.Jozef II.

 Jozef II. sa pričinil o množstvo reforiem, medzi ktoré patrí aj Tolerančný patent a Zrušenie nevoľníctva. Ešte počas svojho života však väčšinu zo svojich reforiem musel odvolať.

Jozef počas svojho života podnikol veľa ciest po celej Európe. Cestoval inkognito ako gróf Falkenstein, čo bol jeden z jeho titulov, ktoré zdedil po svojom otcovi. Na týchto cestách sa stretával s obyčajnými ľuďmi a vďaka týmto stretnutiam sa chcel vcítiť do ich života. Práve tieto poznatky, ktoré získal na svojich početných cestách, boli východiskom pre jeho neskoršie reformy.

Z obdobia kapucínov v Holíči sa povráva legenda, že kedysi dávno prechádzal okolo kapucínskeho kostola Jozef II. Pred kláštorom videl stáť kapucína s nepokrytou hlavou. Cisárovi sa ho uľútilo. “Kúp si klobúk a ja ho zaplatím”, vľúdne ho oslovil mladý panovník. Kto by odolal takej lákavej ponuke? Kapucín vraj nelenil a bez meškania dal celý kostol zastrešiť na účet Jozefa II. Nevedno, či je to pravdivý príbeh. Tak či onak, klobúk na fasáde, umiestený priamo na štíte nad vchodom, dodnes pripomína návštevníkom i okoloidúcim štedrý cisárov dar.

Stavby bývalého poľnonákupu ľudovo nazývaného „výkup“ začali vznikať práve v dobe vládnutia Márie Terézie a jej syna Jozefa II.  Chceli sme nadviazať na históriu nielen zachovaním starých, pôvodných prvkov stavby a interiéru ale aj názvom reštaurácie práve po Jozefovi II.

  • Fotogaléria